Xin mời các bạn bước vào trang nhạc 12 ca khúc thiền vị của sự tỉnh tâm, thanh tịnh và từ ái...

Lay Phat Nhat Hue 3.png

Phật trên cao, Phật tại thế, Phật nơi tâm, Phật sẽ thành. Con đường đến sự tỉnh thức không xa xôi lắm, một khi mở lòng khắp bốn phương tám hướng thấu đạt Phật ở mọi nơi…

Song Thien Doan Dieu Hien title page.png