top of page

Xin mời các bạn bước vào trang nhạc 12 ca khúc thiền vị của sự tỉnh tâm, thanh tịnh và từ ái...

Sống Thiền” không chỉ là một tập nhạc với những lời kinh tụng, mà còn chuyên chở nhiều lời dạy minh triết của Đức Thế Tôn trong đời sống hằng ngày của người đệ tử Phật. Thích Nguyên Tạng, Tu Viện Quảng Đức

Phật trên cao, Phật tại thế, Phật nơi tâm, Phật sẽ thành. Con đường đến sự tỉnh thức không xa xôi lắm, một khi mở lòng khắp bốn phương tám hướng thấu đạt Phật ở mọi nơi…

Lay Phat Nhat Hue 3.png
Song Thien Doan Dieu Hien title page.png
bottom of page