Về Dưới Mái Chùa

Ca khúc Phật Giáo.

Tình Nhỏ Quê Hương

Ca khúc.

Hãy Sống Đi

Ca khúc.

Lời Nguyện

Ca khúc Phật Giáo.